ΣΤΟΑΝΤΖΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ [1984]

Study for “Jacobins”, 2018, λάδι σε καμβά, 50 x 70 εκ.
Study for “Jacobins”, 2018, λάδι σε καμβά, 50 x 70 εκ.

Resynthesis, 2019, λάδι σε καμβά, 60 x 70 εκ.
Resynthesis, 2019, λάδι σε καμβά, 60 x 70 εκ.